Untitled-8.jpg

PRIEKŠVĀRDS

Šis ir darbs Latvijas okupācijas muzeja Latvijas simtgadei veltītajam konkursam “Cilvēki – novadu dārgumi”.
Es vēlos pastāstīt par Uldi Godaini – mūziķi un Latvijas Tautas frontes Iecavas nodaļas dibinātāju.

 

PAR ULDI GODAINI

Viss stāsts sākās 1955. gada 22. jūnijā, Iecavā, kad kolhoznieces Zigritas un mehanizatora Ivara ģimenē ieradās viņu otrā atvase – dēls Uldis. Neviens toreiz nemaz nevarēja iedomāties, ka dēls izaugs tik talantīgs un savu tēvzemi mīlošs vīrietis.
Uldis ir mācījies skolā un arī mūzikas skolā Bauskā, bet vēlāk mācījies Kultūras Darbinieku Tehnikumā.
Lai uzzinātu vairāk par Ulda dzīvi laika posmā līdz 1988.gadam un laikā pēc 1991. gada, skatieties “Uzzināt vairāk”!

Godaiņu ģimenes privātais arhīvs
Godaiņu ģimenes privātais arhīvs
 

DARĪJU TO, KAS JĀDARA…

…tā par laika posmu no 1988.gada līdz 1991.gadam saka pats Uldis.
1988.gadā Uldim Godainim bija 33 gadi. Viņš mācījās Latvijas Valsts Konservatorijā, bija Iecavas kultūras nama direktors un aktīvi iesaistījās sabiedriskos pasākumos.
Šajā laikā Uldis dibināja Latvijas Tautas frontes Iecavas nodaļu, piedalījās sapulcēs un pasākumos, organizēja Baltijas ceļu un piedalījās Barikādēs
Laikā, kad ne katram pietika drosmes, bet ideja par Latvijas neatkarības atjaunošanu pieņēmās spēkā ar katru dienu,  Uldis nešaubījās un darīja to, kas jādara.

 
  • Darba autors: Rīgas Juglas vidusskolas 9.a klases skolniece Astra Godaine

  • Projektu palīdzēja izveidot Rīgas Juglas vidusskolas vēstures skolotāja Dzintra Liepiņa

 

AVOTI

Intervijas ar Uldi Godaini

Godaiņu ģimenes privātais arhīvs

Krutikovs, M. Apkopo atmiņas par Atmodas laiku Iecavā. // Iecavas novads. Pieejams: http://www.iecava.lv/lv/zinas/sabiedriba_un_veseliba/14453-apkopo-atminas-par-atmodas-laiku-iecava [skatīts 28.12.2017]

Latvijas Tautas frontes 1. kongress. 1988.10.08. //Google sites. Pieejams: https://sites.google.com/site/nospiedumi/home/eksperimentlais-foto/latvijas-tautas-frontes-1-kongress-19881008 [skatīts 03.01.2018]

Vai atkal jāsasauc Tautu forums? //Latvijas Sabiedriskie Mediji. Pieejams: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vai-atkal-jasasauc-tautu-forums.a31485/ [skatīts 08.01.2018]

Iznāk LTF laikraksta «Atmoda» pirmais numurs.// Barikopēdija. Pieejams: http://www.barikadopedija.lv/raksti/E1988121600 [01.02.2018]

1989. gads Latvijā. // Wikiwand. Pieejams: http://www.wikiwand.com/lv/1989._gads_Latvij%C4%81 [skatīts 27.12.2017]

The Baltic Way. // Slideshare. Pieejams: https://www.slideshare.net/liela_stunda/the-baltic-way [12.02.2018]

Barikādes. Kā bija patiesībā. // Laikmeta zīmes. Pieejams: http://www.laikmetazimes.lv/2017/01/09/25345/ [skatīts 06.02.2018]

File:"Sāpju semafors" - panoramio.jpg // Wikimedia. Pieejams: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22S%C4%81pju_semafors%22_-_panoramio.jpg [skatīts 12.02.2018]

Ražuks, R. Janvāra barikādes atceroties. // Procesi Latvijā. Pieejams: http://procesilatvija.lv/lv/vertejumi-un-analize/janvara-barikades-atceroties/ [skatīts 12.02.2018]

Vēsturnieki: Ja apspiestu barikādes, Latvijas neatkarību, visticamāk, neizdotos atgūt. // Latvijas Sabiedriskie Mediji. Pieejams: https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/vesturnieki-ja-apspiestu-barikades-latvijas-neatkaribu-visticamak-neizdotos-atgut.a164394/ [skatīts 06.02.2018]

Barikādes Rīgā. // Letonika https://www.letonika.lv/groups/?title=081790_1.gif [skatīts 12.02.2018]

 

KONTAKTI

26100396